ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Odsłony: 2447
Szkolny Zestaw Podręczników /darmowych/ dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. J. Wybickiego z oddziałami dwujęzycznymi w Poznaniu
dla klas VIII w roku szkolnym 2018/2019
po pozytywnym uzasadnieniu liderów zespołów przedmiotowych oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2018r. zatwierdzam Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019
Przedmiot Autor Podręcznik Wydawca Ćwiczenia Wydawca Nr dopuszczenia podręcznika
J. polski Łuczak, A. Murdzek "Między nami 8". GWO x x 867/2/2018
J. angielski klasa dwujęzyczna J. Dooley, V. Erans "Grammarway 2" Express publishing x x  
J. angielski klasa ogólna M. Mann, S. Taylore-Knowles "Repetytorium ósmioklasisty" -podr. Macmillian "Repetytorium ósmioklasisty" -ćw. Macmillian 925/2018
J. niemiecki kl. Dwujęzyczna E. Kościelniak-Walewska, M. Kosacka "Meine Deutschtour 8" Nowa Era "Meine Deutschtour 8" Nowa Era  
J. niemiecki klasa ogólna E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak ZAKUP WE WRZEŚNIU e-klasa: ""Kompass 1" PWN "Kompass 1" PWN 135/1/2009
E. Kręciejewska, C. Serzysko, D. Lisowska "Mit Links 2" WSiP "Mit Links 2" WSiP 795/2/2018
J. hiszpański Praca zbiorowa "Espacio Joven A1+" Nowela /Edinumen "Espacio Joven A1+" Nowela /Edinumen 826/2/2018
Matematyka Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej "Matematyka 8 z plusem" GWO Matematyka 8. Ćwiczenia podstawowe GWO 780/5/2018
Historia R. Śniegocki, A. Zieliński "Wczoraj i dziś 8" Nowa Era "Wczoraj i dziś" klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do historii do szkoły podstawowej. Nowa Era 877/5/2018
WOS I. Janicka, A. Janicki, T. Maćkowski "Dziś i jutro" Nowa Era x x 874/2017
Geografia T. Rachwał, D. Szczypiński "Planeta Nowa 8" Nowa Era "Planeta Nowa 8" Nowa Era 906/4/2018
Chemia J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin "Chemia Nowej Ery do kl. VIII". Nowa Era X X 785/2/2018
Biologia B. Sągin, A. Boczanowski, M. Sęktas "Puls życia kl. VIII" Nowa Era X X 844/3/2018
Fizyka M. Braun, W. Śliwa "To jest Fizyka 8" Nowa Era X X 818/2/2018
Podręcznik do zakupu we własnym zakresie:
Religia Ks. J. Szpet, D. Jackowiak "Aby nie ustać w drodze" Księgarnia św. Wojciecha "Aby nie ustać w drodze" Księgarnia św. Wojciecha AZ-32-01/10
             
dla klasy V w roku szkolnym 2018/2019
po pozytywnym uzasadnieniu liderów zespołów przedmiotowych oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2018r. zatwierdzam Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019
Przedmiot Autor Podręcznik Wydawca Ćwiczenia Wydawca Nr dopuszczenia podręcznika
J. polski Łuczak, Murdzek, "Między nami 5". GWO x x 867/2/2018
J. angielski Nick Beare "Brainy5" Macmillan Brainy 5 ćw. Macmillan 831/2/2018
Matematyka M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki, " Matematyka z plusem 5" GWO Matematyka z plusem 5 arytmetyka. Matematyka z plusem 5 geometria. GWO 780/2/2018
Historia G. Wojciechowski "Wczoraj i dziś klasa 5. " Nowa Era "Wczoraj i dziś klasa 5." Nowa Era 877/2/2018
Biologia M. Sęktas, J. Stawarz "Puls życia kl. V" Nowa Era x x 844/1/2018
Geografia F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał "Planeta Nowa 5" Nowa Era "Planeta Nowa 5" Nowa Era 906/1/2018
Muzyka Teresa Wójcik Muzyka 5 Mac Edukacja X X 909/2/2018
Technika L. Łabecki, M. Łabecka "Jak to działa" Nowa Era x x 295/2/2018
Plastyka W. Sygut, M. Kwiecień Plastyka 5 Mac Edukacja Plastyka zeszyt ćwiczeń Mac Edukacja 898/2/2018
Podręcznik do zakupu we własnym zakresie:
Religia Ks. J. Szpet "Wierzę w Boga" Księgarnia św. Wojciecha "Wierzę w Boga" Księgarnia św. Wojciecha AZ-22-01/10
Szkolny Zestaw Podręczników/darmowych/ dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. J. Wybickiego z oddziałami dwujęzycznymi w Poznaniu
dla klas II w roku szkolnym 2018/2019
po pozytywnym uzasadnieniu liderów zespołów przedmiotowych oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2018r. zatwierdzam Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019
Przedmiot Autor Podręcznik Wydawca Ćwiczenia Wydawca Nr dopuszczenia podręcznika
nauczanie wczesnoszkolne Karina Mucha, Anna Stalmach -Tkacz, Joanna Wosianek "Oto Ja" Mac Edukacja w zestawie Mac Edukacja 811/2/2018
jezyk angielski Carol read, Ana Soberon "Bugs Team 2" Mac Macmillan "Bugs Team 2" Mac Macmillan MEN 811/1/2017
Podręcznik do zakupu we własnym zakresie:
religia zakup we własnym zakresie J. Szpet, D. Jackowiak "Kochamy Pana Jezusa" Święty Wojciech "Kochamy Pana Jezusa" Święty Wojciech AZ-12-01/10-PO-1/12
Szkolny Zestaw Podręczników/darmowych/ dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. J. Wybickiego z oddziałami dwujęzycznymi w Poznaniu
dla klas I w roku szkolnym 2018/2019
po pozytywnym uzasadnieniu liderów zespołów przedmiotowych oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2018r. zatwierdzam Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019
Przedmiot Autor Podręcznik Wydawca Ćwiczenia Wydawca Nr dopuszczenia podręcznika
nauczanie wczesnoszkolne Karina Mucha, Anna Stalmach -Tkacz, Joanna Wosianek "Oto Ja" Mac Edukacja w zestawie Mac Edukacja  
jezyk angielski Carol read, Ana Soberon "Bugs Team 1" Mac Macmillan "Bugs Team 1" Mac Macmillan MEN 811/1/2017
Podręcznik do zakupu we własnym zakresie:
religia zakup we własnym zakresie J. Szpet, D. Jackowiak "W drodze do wieczernika" Święty Wojciech x x AZ-11-01/10-PO-1/11
Szkolny Zestaw Podręczników /darmowych/ dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 z oddziałami dwujęzycznymi w Poznaniu
dla klasy IV w roku szkolnym 2018/2019
po pozytywnym uzasadnieniu liderów zespołów przedmiotowych oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2018r. zatwierdzam Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019
Przedmiot Autor Podręcznik Wydawca Ćwiczenia Wydawca Nr dopuszczenia podręcznika
J. polski Łuczak, Murdzek, Krzemieniowska-Kleban "Między nami 4". GWO x x  
J. angielski Nick Beare "Brainy" Macmillan Brainy Macmillan  
Matematyka M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki, " Matematyka z plusem 4" GWO Matematyka z plusem 4 arytmetyka. Matematyka z plusem 4 geometria. GWO 780/1/2-17
Historia B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski "Wczoraj i dziś klasa 4. Podręcznik do historii do szkoły podstaowej". Nowa Era "Wczoraj i dziś klasa 4. Zeszyt ćwiczeń do historii do szkoły podstaowej". Nowa Era  
Przyroda E. Gromek, E. Kłos "Przyroda 4" WSiP "Przyroda 4 -zeszyt ćwiczeń", Atlas Przyroda kl. 4 WSiP  
Muzyka Teresa Wójcik Muzyka Mac Edukacja X X  
Plastyka W. Sygut, M. Kwiecień Plastyka Mac Edukacja X X  
Podręcznik do zakupu we własnym zakresie:
Religia Ks. J. Szpet "Jestem Chrześcijaninem" Księgarnia św. Wojciecha X X AZ-2-01/10
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW /darmowych/ na rok szkolny 2018/2019
dla KLASY III Gimnazjum
Po pozytywnym uzasadnieniu liderów zespołów przedmiotowych oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2018r., zatwierdzam Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019
Przedmiot Autor Podręcznik Wydawca Ćwiczenia Wydawca Nr dopuszczenia podręcznika
J. polski M. Szulc "Opisać Świat " Nowa Era X X 757/3/2017
J. angielski K. Kotowicz, A. Mędela "Repetytorium Gimnazjalne" Macmillian X X 759/2015
J. niemiecki E. Serzysko, E. Kręciejewska "Mit links! 2" kontynuacja WSiP "Mit links! 2" kontynuacja WSiP 792/2/2018
j. hiszpański zbiorowy Espacio Joven 3 Nowela /Edinumen Nowela /Edinumen Nowela /Edinumen 703/3/2017
Matematyka Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej "Matematyka 3" Gdańskie Wyd. Oświatowe "Matematyka 3" Ćwiczenia podstawowe dla gimnazjum J. Lech. Gdańskie Wyd. Oświatowe 168/3/2016/z1
Wos I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski "Dziś i jutro 2" kontynuacja Nowa Era x X 77/2/2010/2015
Historia S. Roszak, A. Łaszkiewicz "Śladami przeszłości 3" Nowa Era "Śladami przeszłości" zeszyt ćwiczeń 3 Nowa Era 60/3/2011
Geografia M. Szubert "Planeta nowa 3" Nowa Era Planeta nowa 3, Nowa Era, 7/3/2010/2016
Biologia Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas "Puls życia 3" Nowa Era X X 58/3/2010/2016
Fizyka M. Braun, W. Śliwa "To jest fizyka 4" Nowa Era X X 73/4/2011/2016
Chemia J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin "Chemia Nowej Ery 3". Nowa Era X X 49/3/2010/2015
Edukacja dla bezpieczeństwa J. Słoma, G. Zając "Żyję i działam bezpiecznie" Nowa Era X X 17/2009
Podręcznik do zakupu we własnym zakresie:
Religia Ks. J. Szpet, D. Jackowiak "Żyć w miłości Boga" Księgarnia św. Wojciecha "Żyć w miłości Boga" Księgarnia św. Wojciecha AZ-3-01/10
Szkolny Zestaw Podręczników /darmowych/ dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. J. Wybickiego z oddziałami dwujęzycznymi w Poznaniu
dla klas VII w roku szkolnym 2018/2019
po pozytywnym uzasadnieniu liderów zespołów przedmiotowych oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2018r. zatwierdzam Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019
Przedmiot Autor Podręcznik Wydawca Ćwiczenia Wydawca Nr dopuszczenia podręcznika
J. polski Łuczak, Prylińska, Suchowierska "Między nami 7". GWO x x  
J. angielski Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morrris "All Clear kl. 7" Macmillian "All Clear kl. 7" Macmillian  
J. niemiecki E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak ZAKUP WE WRZEŚNIU e-klasa: ""Kompass 1" PWN "Kompass 1" PWN 135/1/2009
E. Kręciejewska, C. Serzysko, D. Lisowska "Mit Links 1" WSiP "Mit Links 1" WSiP 795/1/2017
J. hiszpański Praca zbiorowa "Explora A1.1" Draco "Explora A1.1" Draco  
Matematyka Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej "Matematyka 7 z plusem" GWO Matematyka 7. Ćwiczenia podstawowe GWO 780/4/2017
Historia J. Kłaczkow, A. Łaszkiweicz, S. Roszak "Wczoraj i dziś" klasa 7. Podręcznik do historii do szkoły podstawowej. Nowa Era "Wczoraj i dziś" klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do historii do szkoły podstawowej. Nowa Era  
Geografia R. Malarz, M. Szubert "Planeta Nowa 7 " Nowa Era "Planeta Nowa 1" Nowa Era  
Chemia J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin "Chemia Nowej Ery " -podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era X X 785/1/2017
Biologia M. Jefimow "Puls życia" Nowa Era X X  
Fizyka M. Braun, W. Śliwa "To jest Fizyka 7" Nowa Era X X 818/1/2017
Muzyka Teresa Wójcik "Muzyczny świat" Mac Edukacja X X 20/2009/2015
Podręcznik do zakupu we własnym zakresie:
Religia Ks. J. Szpet, D. Jackowiak "Spotkanie ze słowem" Księgarnia św. Wojciecha X X AZ-3-01/10

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Kategoria: