ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Uwaga Konkurs!

Samorząd uczniowski wraz z doradcą zawodowym zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w naszej szkole.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

Klasy I-III - przygotowują pracę plastyczną pt. "Mój wymarzony zawód"

Klasy IV-VII - przygotowują pracę plastyczną pt. "Zawody przyszłości" - o nowych zawodach, czyli jak uczniowie wyobrażają sobie rynek pracy za 20 lat.

Warunkiem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, która powinna być wykonana na kartce o formacie A4, dowolną techniką artystyczną: np. rysunek (kredkami, pastelami, węglem), techniki malarskie (akwarele, plakatówki, tempera), wyklejanki (np. z plasteliny), wydrapywanki, kolaż z różnych materiałów i tworzyw (z gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku).

Celem konkursu jest m.in. upowszechnianie wiedzy zawodoznawczej oraz promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów.

Termin oddania prac: 16.11.2020r.

Podpisane prace należy oddać do pokoju nr 3 (gabinet psychologa/pedagoga/doradcy zawodowego)

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Nocy Zawodowców

Noc Zawodowców to inicjatywa, która od 3 lat gości w Wielkopolsce i z entuzjazmem wpisała się 
w przestrzeń wielkopolskiego środowiska szkół kształcących w zawodach i pracodawców, będąc jednym z najważniejszych wydarzeń Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 
i Zawodowego w Poznaniu
 – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa branżowego i technicznego, jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.

Tegoroczna Noc Zawodowców 2020 Edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci zawodów” to wydarzenie 
on-line, które angażuje młodzież ostatnich klas szkół podstawowych, ich rodziców, pracodawców, rzemieślników, doradców zawodowych, nauczycieli kształcących w zawodach oraz wszystkich, których interesuje tematyka związana z edukacją i rynkiem pracy.

Startujemy on-line w piątek 2. października 2020 roku o godzinie 17:00.

Szczegóły  wydarzenia na stronie: www.noczawodowcow.pl

LINK DO PROGRAMU: https://noczawodowcow.pl/elementor-1599/

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/334723274314944/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Wydarzenie pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w Nocy Zawodowców

Noc Zawodowców to inicjatywa, która od 3 lat gości w Wielkopolsce i z entuzjazmem wpisała się 
w przestrzeń wielkopolskiego środowiska szkół kształcących w zawodach i pracodawców, będąc jednym z najważniejszych wydarzeń Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 
i Zawodowego w Poznaniu
 – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa branżowego i technicznego, jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.

Tegoroczna Noc Zawodowców 2020 Edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci zawodów” to wydarzenie 
on-line, które angażuje młodzież ostatnich klas szkół podstawowych, ich rodziców, pracodawców, rzemieślników, doradców zawodowych, nauczycieli kształcących w zawodach oraz wszystkich, których interesuje tematyka związana z edukacją i rynkiem pracy.

Startujemy on-line w piątek 2. października 2020 roku o godzinie 17:00.

Szczegóły  wydarzenia na stronie: www.noczawodowcow.pl

LINK DO PROGRAMU: https://noczawodowcow.pl/elementor-1599/

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/334723274314944/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Wydarzenie pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Podsumowanie działań XI Edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Nieprzewidywalność zjawisk społecznych, postęp technologiczny i proces globalizacji wytyczają konieczność nowego rozumienia rzeczywistości i preferowania przez młodych ludzi aktywnych postaw i elastyczności w działaniu. Dlatego też, uczestniczymy w każdej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery a podejmowane działania obejmują całą społeczność szkolną.
W naszej szkole jest już tradycją realizowanie harmonogramu działań przypadającego na okres przypadający na Tydzień Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz realizację działań długofalowych w kształceniu ogólnym.

  

Harmonogram działań w XI edycji OTK w Szkole Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi przebiegał pod hasłem „ Pasja, Profesja, Powołanie”   
 Celem realizacji harmonogramu OTK jak również  dalszych działań jest rozwijanie umiejętności
i kształtowanie postaw związanych z rozpoznaniem swoich predyspozycji, mocnych stron
i motywowanie do planowania swojej kariery zawodowej, rozwijanie kompetencji kluczowych.

Lekcje wychowawcze, przedmiotowe i zajęcia świetlicowe  poprzez realizację zaplanowanych działań bezpośrednio zawiązanych z realizacją  XI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery wprowadzają uczniów w określone działania.

Mam nadzieję, że nasze wspólne działania przyczyniają  się do  zwiększenia aktywności uczniów w obszarze planowania własnej przyszłości i przygotowują  ich do funkcjonowania 
w zmieniającej się rzeczywistości.

Podsumowanie :

Uważam, że w podejmowanych działaniach udaje nam się  zwrócić  uwagę uczniów na proces zmian i wskazać na konieczność sprawdzenia w trakcie pracy przynajmniej od czasu do czasu „co słychać”, w branży, na rynku pracy co się zmienia w obszarze własnych zainteresowań, co warto poznać, jakie umiejętności bądź kwalifikacje zdobyć.

 Cieszy nas fakt, że nasze  spełnia wymagane standardy udzielania uczniom profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze edukacji i doradztwa zawodowego. Uczestnictwo w przedłużonym działaniu XI edycji OTK wzbogaca  nasze działania w realizacji zadań edukacji i doradztwa zawodowego.

Przykładem dobrych działań w realizacji XI Edycji OTK jest zamieszczony poniżej opis działań w klasie I C.

 Aniela Kobusińska – Luty

Doradca zawodowy

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ   XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY  W KLASIE I C

 Przekazanie hasła przewodniego: „Pasja, Profesja, Powołane...” – rozmowa na ten temat

 >>GALERIA ZDJĘĆ<<

Realizacja zajęć, następujące tematy lekcji:

01.10.2019r. Znam swoje mocne strony. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie poprzez zabawy integracyjne. Opowiadanie o umiejętnościach Adama na podstawie pamiątek w albumie. Rozmowa: dlaczego warto coś umieć?

02.10.2019r. Moje małe i duże sukcesy. Rozwijanie umiejętności dostrzegania sukcesów własnych oraz innych osób. Uczniowie opowiadali o swoich mocnych stronach, o swoich sukcesach. Prezentowali przyniesione medale, dyplomy, puchary – dowody swych osiągnięć.

03.10.2019r. Aktywizowanie wypowiedzi dzieci na temat ich umiejętności. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci poprzez zabawy integracyjne. Pokaz akrobatyczno
 – gimnastyczny uczennicy Leny Wiśniewskiej, która od wielu lat trenuje akrobatykę
 i gimnastykę artystyczną.

07.10.2019r. Jestem wytrwałym uczniem. Wdrażanie do uporządkowanych wypowiedzi na temat zainteresowań Adama. Czytanie tekstu Rybki Adama. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat własnych zainteresowań.

08.10.2019r. Marzenia małe i duże. Ćwiczenia rozwijające słownictwo – wprowadzenie słów opisujących różne stany fizyczne dziecka: zmęczenie, zadowolenie, szczęście, zapracowanie. Opowiadanie dzieci o zajęciach, jakie podejmują, aby rozwijać swoje talenty. Rozmowa na temat zainteresowań Leny. Na czym polega jej wytrwałość. Opowiadanie o swoich marzeniach, planach na przyszłość, umiejętnościach i talentach. Opisywanie cech, jakie posiadają osoby, które osiągnęły sukces.

21.1o.2019r. Udział uczniów w konkursie plastycznym „ W przyszłości chciałbym być”. Stworzenie prac konkursowych. Zabawa „wylosuj zawód” – uczniowie opowiadali
 co chcieliby robić w przyszłości. Następnie losowali zawody.

22.10.2019r. odbyło się klasowe spotkanie z ciekawymi ludźmi, pasjonatami, państwem Pauliną
i Piotrem Przybylskimi rodzicami ucznia Adama Przybylskiego. Państwo Przybylscy są ratownikami medycznymi. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w klasowych warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan Piotr zademonstrował dzieciom resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie dzieci pod jego czujnym okiem same podejmowały czynności ratunkowe z wykorzystaniem manekina. Pan Piotr pokazywał jak zachować się w sytuacjach zadławienia, demonstrował jak usztywnić złamaną kończynę, omawiał zawartość torby ratownika medycznego. Natomiast Pani Paulina uczyła dzieci opatrywania ran. Dzieci z zaangażowaniem słuchały,
a następnie same wzajemnie się opatrywały.

23.10.2019r. Realizacja zadania „ Moje hobby”- uczniowie przynieśli rekwizyty z obszaru swoich zainteresowań -  omówili je i podjęli próbę grupowania zainteresowań. Rekwizyty umieszczone były w kąciku zawodoznawczym.

24.10.2019r. Realizacja zadania „Jestem mistrzem w...” – uczniowie wykonali pracę plastyczną zgodnie z zainteresowaniami i pasją. Narysowali otwartą dłoń, a w niej narysowali w czym są mistrzami.

25.10.2019r. Wykonanie przez uczniów kolażu plastycznego „Zawody”.

  

Wszystkie działania zostały potwierdzone fotografiami oraz wytworami własnymi uczniów.

 

                                                                      

                                                                                               Opracowała: Monika Koszalik

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Sprawozdanie z realizacji Projektu Fundacji „ Projekt Edukacyjny”

W dniu 25 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 91 rozpoczął się cykl zajęć mający  na celu rozwijania u uczniów kompetencji społecznych, komunikacyjnych, poczucia własnej wartości, umiejętności autoprezentacji. Podczas zajęć była obecna wychowawczyni Pani Anna Winiecka oraz doradca zawodowy Pani Aniela Kobusińska – Luty.

Osobą prowadzącą i odpowiedzialną za realizację zadań jest  Pan Jan Piosik – prezes Fundacji „ Projekty Edukacyjne”. Jest trenerem wystąpień publicznych, juror turniejów debat, członek Komitetu Organizacyjnego Akademickich Mistrzostw Polski Debat.  Debatuje od 15 lat, od 8 realizuje projekty i szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne. Jest twórcą i pomysłodawcą wielu turniejów debat (m.in., Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, Poznańskiej Ligi Debat), ekspertem w zakresie pracy metodą debaty oksfordzkiej. Zaraził pasją debatowania setki uczniów, studentów i nauczycieli.

Projekt przewidziany jest tym razem tylko dla dziewcząt i ma wyrównać szanse  bycia aktywnym  w działaniach zawodowych  i społecznych kobiet. Dziewczynki doskonaliły umiejętność autoprezentacji, komunikacji, prezentowania swoich argumentów i rozwijały umiejętność udziału w Debatach Oxfordzkich co jest dużą wartością w zawodowej aktywności i zawodowym spełnieniu.

W ramach ćwiczeń i różnych form zabawowych rozpoznawały czynniki, które najbardziej je stresują i dowiedziały się jak sobie z nimi radzić. Ćwiczyły wyraźną wymowę z użyciem korka, oglądały migawki wystąpień publicznych i wypowiadały się na temat swoich spostrzeżeń. Dowiedziały się co to jest naturalność, autentyczność, i wiarygodność w wystąpieniach publicznych oraz o znaczeniu świadomej kontroli swoich skrajnych postaw w komunikacji niewerbalnej.

Dużą atrakcję stanowiło również ćwiczenie przygotowujące do uczestniczenia
w Debacie Oxfordzkiej na temat „Wypoczynek w górach jest lepszy niż nad morzem”. Zespoły pracowały w grupie i  przygotowały swoje wystąpienie. Było to dużym przeżyciem dla uczestniczek i dla nas nauczycieli. Zadowolenie i radość z projektowej przygody towarzyszyło wszystkim osobom uczestniczącym w Projekcie.

Uczniowie  w naszej Szkole wiedzą, jak ważną sprawą  jest, rozwijanie swojej osobowości, odkrywanie swoich mocnych stron, mieć poczucie własnej wartości i wykorzystać  swoje zasoby w efektywnym funkcjonowaniu na szybko zmieniającym się rynku pracy. Służą temu dodatkowe działania Szkoły, które przez realizację działań lokalnych, regionalnych
i krajowych wzbogacają edukację programową i w ten sposób  przygotowują do osiągnięcia satysfakcji w swoim zawodowym życiu. Przykładem jest uczestniczenie w każdej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, realizowanie projektów i innowacji opracowanych przez uczących nauczycieli. W ramach edukacji i doradztwa zawodowego realizowana jest innowacja „ Dzisiaj w Szkole na Promyku – jutro w Wielkim Świecie”

Oprócz wiedzy na  dzisiejszym rynku pracy pracodawcy oczekują umiejętności, które rozwijane są właśnie w dodatkowych działaniach Szkoły, w tym również  w realizowanym przez Fundację  Projekcie. Jest to ważne, aby utrzymać przez całe  swoje życie atrakcyjność zawodową  na rynku pracy.

Aniela Kobusińska – Luty, doradca zawodowy

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arena Zawodów 2018


– już była…

11 października br. uczestniczyliśmy w akcji Miasta Poznania promującej szkolnictwo zawodowe. Akcja jest kontynuacją programu „Szacun dla Zawodowców”, w ramach którego już po raz kolejny uczniowie mieli okazję zbliżyć się do tematyki kształcenia zawodowego.

W tym roku również na 13 wyspach było prezentowanych około 90 zawodów. Uczniowie otrzymali plan rozmieszczenia wysp zawodów łącznie z wykazem zawodów prezentowanych na poszczególnych wyspach. Takie organizacyjne rozwiązanie bardzo ułatwiało efektywność poruszania się uczniów po obszarze prezentacji i uzyskania w wyznaczonym czasie potrzebnych informacji o kształceniu zawodowym.

Poszczególne wyspy uwzględniały różne obszary zawodowe
i dostarczały uczniom konkretnych informacji z różnych dziedzin:

 

 

Nowe technologie,

Poligrafia i fotografia,

Elektryka, elektronika i instalacje,

Handel, turystyka, reklama

Technologia żywności, i analiza chemiczna,

Budownictwo i instalacje,

 

 

Mechanika,, mechatronika,

Transport,

Usługi,

Drewno,

Środowisko,

Ekonomia i Administracja,

Logistyka i spedycja

 

Na uwagę zasługują również materiały, które były do dyspozycji uczniów. Bezpłatny dodatek Głosu Wielkopolskiego – „Szacun dla zawodowców” jest źródłem doskonałej wiedzy dla uczniów zainteresowanych kształceniem zawodowym np. - wskazuje że:

dobry zawód to również droga do dobrych zarobków.
(wskazano na średnie zarobki w różnych obszarach gospodarki).

rozwój szkół zawodowych jest priorytetem Władz Miasta Poznania,

na wyspach zawodów uczniowie zapoznając się z daną profesją dowiedzieli się, które szkoły kształcą w tym kierunku.

 

Uczniowie mogli również korzystać z porad specjalistów Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Zainteresowanych uzyskaniem porady było wielu.

Arenę Zawodów 2018” uświetniły konkursy i koncert Magdy Beredy. Udział w konkursie zobowiązywał do odwiedzenia stanowisk promujących zawody oraz dwóch stanowisk pracodawców. Do udziału w konkursie zachęcały zapowiadane nagrody. Z naszej szkoły w „Arenie Zawodów” brali udział uczniowie 2 klas VIII i klasa III5 gimnazjalna.

Dla wielu z nich organizowana akcja była dobrą okazją do spotkania się z przedstawicielami firm i zapoznania się z zawodami a przede wszystkim tak jak mówią uczniowie – ważne dla nich było to, że zobaczyli jak będą w tym zawodzie wyglądali i co będą robili.

 

Aniela Kobusińska – Luty
doradca zawodowy

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj więcej: Arena Zawodów 2018