ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Odsłony: 1600

KORZYŚCI, KTÓRE CZERPIE UCZEŃ Z PROJEKTU "ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ".

1. Wykorzystanie nabytych umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

2. Ćwiczy koncentrację uwagi, rozwija logiczne i algorytmiczne myślenie. Rozumie, analizuje i rozwiązuje problemy.

3. Swobodnie posługuje się materiałem tekstowym, matematycznym, przyrodniczym, plastycznym, muzycznym itp.

4. Doskonali umiejętność prawidłowej współpracy i efektywnej komunikacji, nabywa kolejne umiejętności językowe. Dzięki czemu rozwija kompetencje społeczne w zakresie aktywnej współpracy z rówieśnikami.

5. Kształtuje umiejętności słuchania ze zrozumienie, rozumienia tekstu czytanego samodzielnie, rozpoznaje symbol, znak, tekst ikonograficzny.

6. Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji. Samodzielnie programuje roboty. Tworzy skrypty w aplikacji Scratch Junior.

7. Doskonali zagadnienia szczegółowe, ściśle związane z materiałem edukacyjnym klas I - III, m. in. pisanie, czytanie, liczenie, w zakresie analizy i syntezy języka, dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, geometrii, rozpoznawania zjawisk przyrodniczych, uwrażliwienia na sztukę etc. 

8. Rozwija kompetencje kluczowe, jednocześnie dobrze się bawiąc.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Kategoria: